blije kindschaamte  

Leer ze snappen en overwinnen

 
 
   
 


 Hoe verliep de workshop in Zwolle?

spel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De workshop werd bezocht door 35 personen

Op 8 april 2016 vond – na eerdere demonstraties van ‘Het Grote Spel van Buien en Valkuilen’ op het schematherapie congres op 25 september 2015 en het najaarscongres van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) op 12 en 13 november 2015 – nu de eerste workshop plaats. Er kwamen 35 deelnemers. De workshop was als volgt aangekondigd:
arbeidsvitamine
Leer twee nieuw ontwikkelde beeldende spelmethoden toepassen in je therapieën
(met volwassenen, kinderen en jeugdigen, gezinnen en kleine groepen).
Spel en visuele beelden maken therapie spannend, zeer verhelderend en springlevend!

Je komt je schema’s, modi  en copingstrategieën tegen op een prachtig spelbord met een bos, waar onderaan de heuvel je valkuilen liggen maar ook wegen naar boven! Op de top aangekomen kan ‘je Gelukkige, Wijze Ik’ alles goed overzien, begrijpen en genieten van de behaalde therapieresultaten.

Met de ‘flipperkast’ rolt de bal naar alle elementen van het SORC- model en leer je ook spelenderwijs je eigen schema’s en modi kennen in hun onderlinge samenhang.

   - Nijhoff-Huysse, M.W.D. (Marja)  Psychotherapie Praktijk Heteren

- Koster, U.M.A. (Uschi)  Psychologenpraktijk Achterhoek, Lichtenvoorde

 

 

 

 

Thema
Methodisch gebruik van therapeutisch spel

Workshop
Na deze workshop
- kun je twee nieuw ontwikkelde beeldende spelmethoden gebruiken en integreren in je werk met cognitieve gedragstherapie en schematherapie.
- ben je geïnspireerd je cliënt met visuele, symbolische en imaginaire beelden te laten werken en daarbij volop zichtbare complimenten te geven, ook door de spelelementen
- creëer je gemakkelijker een directe positieve, oplossingsgerichte werkwijze, minder verbaal, minder theoretisch (voor cliënten is het ‘bevrijdend’ geen theorie in werkboeken ‘te moeten lezen’)
- ben je uitgedaagd je eigen creatieve ideeën voor de doelgroep waarmee jij werkt concreet te maken en de visuele en speelse methoden te gebruiken om responsief aan te sluiten bij de leerstijl van je cliënt; zo kan je commitment en inzet (en daarmee resultaat?) vergroten.
  Jouw taak is je cliënt intensiever, meer geraakt, bij het therapieproces te betrekken.
Ónze inzet is jou enthousiast te krijgen!
We oefenen met de Flipperkast en Het Grote Spel van Buien en Valkuilen. Beide spellen verbeelden concepten uit CGT en SFT, methoden met ruime evidentie.
Met rollenspel en video wordt getraind hoe met het materiaal te werken.
Bij het oefenen is ruimte voor eigen casuïstiek.
Oefenen wordt voorafgegaan door een korte inleiding over methodisch gebruik van spel en beelden in psychotherapie en over het schemagericht werken met kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer deelnemers vooraf een foto van hun favoriete spel- of beeldmateriaal mailen, wordt dit ludiek verwerkt in de interactieve inleidende presentatie.
 
"Het Grote Spel van Buien en Valkuilen. Leer ze snappen en overwinnen" is een  Schematherapiespel voor volwassenen, kinderen en jeugdigen zowel individueel als voor gezinnen en kleine groepen.
Uit een grote stapel kaartjes die alle schema’s, ouder- en kindmodi en de copingmodi in beeld brengen, zoekt de cliënt welke plaatjes emotioneel iets triggeren, raken en aanspreken, soms zonder direct duidelijk te weten waarom. Deze worden op het spelbord gelegd bij paadjes die vanuit glibberige valkuilen omhoog leiden naar een mooie open plek in het bos, waar je jouw Gelukkige, Wijze Ik (blij kind/ gezonde volwassene) weer voelt. Door dit spelbord, de boom als model van het zelf en de symboolkaarten word je je bewust van je actuele copingmethoden en modi en leer je deze te veranderen. Voor kinderen zijn er ook te beantwoorden vragenkaartjes en techniekkaarten, die zij, maar ook de therapeut zelf, beurtelings moeten beantwoorden/ uitvoeren na het gooien met dobbelstenen; daarmee worden punten verdiend.
Bijpassende werkboeken voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen worden ontwikkeld.

De Flipperkast brengt begrippen uit cognitieve gedragstherapie op een pakkende wijze in beeld voor de cliënt en andere betrokkenen. De kracht van de Flipperkast ligt in de eenvoud. Op een begrijpelijke wijze worden complexe interacties uitgebeeld. Uniek is het werken met uiteindelijk   12 G’s. Bij het maken van verschillende typen analyses, het komen tot en evalueren van behandeldoelen kan de Flipperkast probleemgericht, oplossingsgericht en schemagericht worden gebruikt. Ontwikkeld voor jongeren, bruikbaar vanaf een begripsvermogen van 10 jaar, zeker niet te kinderachtig voor volwassenen.

Literatuur

Arntz, A. & Jacob, G. (2012) Schematherapie, een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Te lezen pagina’s: 37-41 (5 p)

Koster, U.M.A. (2015). De Flipperkast. Doetinchem: Uitgeverij Graviant. Te lezen: 3 pagina's.

Loose, C., Graaf, P. & Zarbock, G.(2013),Schematherapie mit Kinder und Jugendlichen, Beltz Verlag, Weinheim, Basel.  Ned.vert.: Schematherapie met kinderen en jongeren. Amsterdam: Nieuwezijds, 2015.
Te lezen pagina’s: 27-35 (8 p).

Nijhoff-Huysse, M.W.D., Koster, U.M.A. en Lambermont, M. (2016) Het Grote Spel van Buien en Valkuilen. Leer ze snappen en overwinnen (wordt uitgegeven). Te lezen: 3 pagina's.

Nijhoff-Huysse, M.W.D. (2011) Spel en verbeelding in de gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. In: P.J.M. Prins, J.D. Bosch & C.Braet (red), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Te lezen pagina 258-295. (38 p)