Leer ze snappen en overwinnen

 
 
   

 

Workshop aanbod nu.

Op 8 april 2016 werd op het voorjaarscongres van de VGCt een workshop van 1,5 uur gegeven. Nu is er de mogelijkheid veel meer oefentijd en verdieping aan te brengen, als in-service-training voor instellingen, grote praktijken of samenwerkende praktijken of in een regio, voor vakverenigingen of binnen grotere congressen als deelsessie. De opzet zou kunnen zijn:

Workshop

Spel en visuele beelden maken therapie spannend, zeer verhelderend en springlevend!

Leer een nieuw ontwikkelde beeldende spelmethode toepassen in je therapie met volwassenen, kinderen en jeugdigen, gezinnen, ouders, partners en in kleine groepen

Het Grote Spel van Buien en Valkuilen, Leer ze snappen en overwinnen!

Je komt je schema’s, modi en copingstrategieën tegen op een prachtig spelbord met een bos, waar onderaan de heuvel je valkuilen liggen maar ook wegen naar boven! Op de top aangekomen kan ‘je Gelukkige, Wijze Ik’ alles goed overzien, begrijpen en genieten van de behaalde therapieresultaten. Uit een grote stapel kaartjes die alle schema’s, ouder- en kindmodi en de copingmodi in beeld brengen, zoekt de cliënt welke plaatjes emotioneel iets triggeren, raken en aanspreken, soms zonder direct duidelijk te weten waarom. Deze kaartjes worden op het spelbord gelegd bij paadjes die vanuit glibberige valkuilen omhoog leiden naar een mooie open plek in het bos, waar je jouw Gelukkige, Wijze Ik (blij kind/ gezonde volwassene) weer voelt. Door dit spelbord, de boom als model van het zelf en de symboolkaarten word je je bewust van je actuele copingmethoden en modi en leer je deze te veranderen. Voor kinderen zijn er ook te beantwoorden vragenkaartjes en techniekkaarten, die zij, maar ook de therapeut zelf, beurtelings moeten beantwoorden/ uitvoeren na het gooien met dobbelstenen; daarmee worden punten verdiend.
Na deze workshop

  • kun je een nieuw ontwikkelde beeldende spelmethode gebruiken en integreren in je werk met schematherapie en cognitieve gedragstherapie;
  • ben je geïnspireerd je cliënt met visuele, symbolische en imaginaire beelden te laten werken en daarbij volop zichtbare complimenten te geven, ook door de spelelementen;
  • creëer je gemakkelijker een directe positieve, oplossingsgerichte werkwijze, minder verbaal, minder theoretisch (voor cliënten is het ‘bevrijdend’ geen
    theorie/werkboeken ‘te moeten lezen’);
  • kan je je cliënt intensiever, meer geraakt, bij het therapieproces betrekken;
  • wil je meer werken met speltherapietechnieken en intensief verbeeldend spel in een spelkamer ;
  • ben je uitgedaagd je eigen creatieve ideeën voor de doelgroep waarmee jij werkt concreet te maken en visuele en speelse methoden te gebruiken om responsief aan te sluiten bij de leerstijl van je cliënt en daarmee de betrokkenheid en inzet te vergroten.

We oefenen met Het Grote Spel van Buien en Valkuilen, waarin concepten worden verbeeld uit CGT en SFT, methoden met ruime evidentie. Met rollenspel en video wordt getraind hoe met het materiaal te werken. Bij het oefenen is ruimte voor eigen casuïstiek.

Oefenen wordt voorafgegaan door een korte inleiding over methodisch gebruik van spel en beelden in psychotherapie en over het schemagericht werken met kinderen jonger dan 12 jaar. Uitgebreid komt ook aan de orde hoe het spelmateriaal te gebruiken bij volwassenen individueel. Daarnaast wordt stilgestaan bij de toepassing met kleine groepen, ouders, partners of gezinnen.

De workshop wordt gegeven door Marja (M.W.D.) Nijhoff-Huysse
Psychotherapie Praktijk Heteren, Heteren,
tel. 026-4722478,
email: nijhoffhuysse@xs4al.nl.
Neem contact op over mogelijke data, gewenste tijdsduur en vorm, ruimte, kosten en voorzieningen.

Voor wie deelneemt aan de workshop wordt aanbevolen onderstaande literatuur tevoren door te nemen; er zullen hand-outs aanwezig zijn. Ook is er de gelegenheid het spel aan te schaffen.

Literatuur

Arntz, A. & Jacob, G. (2012) Schematherapie, een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Te lezen pagina’s: 37-41 (5 p)
Nijhoff-Huysse, M.W.D. & Koster, U.M.A. (2016), Handleiding voor de therapeut, Het Grote Spel van Buien en Valkuilen, Leer ze snappen en overwinnen!
Heteren: Nijhoff-Huysse. Te lezen pagina’s: 4.

Nijhoff-Huysse, M.W.D. (2011) Spel en verbeelding in de gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. In: P.J.M. Prins, J.D. Bosch & C.Braet (red), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Te lezen pagina’s: 258-295. (38 p)
Aanbevolen:

Loose, C., Graaf, P. & Zarbock, G.(2013),Schematherapie mit Kinder und Jugendlichen, Beltz Verlag, Weinheim, Basel. ( Ned.vert.: Schematherapie met kinderen en jongeren. Amsterdam: Nieuwezijds, 2015)